Ylva & Dite wordt beoordeeld met een score van 8.7 gebaseerd op 23 beoordelingen.
Bekijk alle beoordelingen
Toggle Nav
Mobiele icoon
My Cart
Taal

Privacy- en cookieverklaring Ylva

Voor het laatst gewijzigd op: 6 februari 2020

Uw privacy is voor Ylva B.V. (hierna: Ylva) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.ylva-dite.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Verwerking persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze webshop verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan het doel en de grondslag is en welke bewaartermijn geldt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen (afhandelen bestelling, versturen nieuwsbrief en contact):

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • e-mailadres
 • factuuradres
 • leveringsadres
 • betalingsgegevens
 • bestelgeschiedenis
 • IP-adres
 • sessie ID in cookies
 • overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

Registreren

U kunt ervoor kiezen om een account aan te maken op onze website (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor gebruikt u uw e-mailadres en een door u gekozen wachtwoord. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens in uw account. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten die u bij ons heeft besteld.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • inloggegevens
 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens 
 • contactgegevens 
 • bestelgeschiedenis
 • betalingsgegevens 
 • factuurgegevens
 • leveringsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw account opzegt, of tot maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst heeft ingelogd op uw account. . Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Plaatsen en afhandeling bestelling

Als u een bestelling plaatst op onze website laat u bepaalde gegevens achter (uitvoering van de overeenkomst). Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de overeenkomst die u met ons sluit. Voor dit doeleinde verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • provincie
 • land
 • bedrijfsgegevens
 • contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • factuuradres
 • leveringsadres
 • betalingsgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 2 jaar nadat de bestelling is geplaatst. Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld conform fiscale bewaarplicht).

Contact

Op de website bieden wij verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook per e-mail of via het contactformulier.

Indien u contact met ons opneemt, verwerken wij verschillende persoonsgegevens van u om uw contactverzoek in behandeling te nemen (uitvoering van de overeenkomst). 

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • eventuele bestel- of productgegevens
 • overige persoonsgegevens door u ingevuld als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. 

Nieuwsbrief

Wij versturen een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld levering van de bestelling), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (zoals een direct marketingbelang), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken uw gegevens in onze opdracht, wij bepalen de doeleinden. Zij zijn verwerker. We werken samen met de volgende partijen:

 • externe ICT-dienstverleners
 • hostingpartij
 • softwareleveranciers
 • postbedrijven
 • betalingsdienstverleners 
 • de partijen die cookies aanleveren (zie hieronder)

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social media netwerken. Als u wilt weten wat deze social media bedrijven doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. In onderstaande cookietabel staat welke cookies precies worden geplaatst.

Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies al dan niet toe te staan.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u onze website weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Cookie; Entiteit; waarborgen

 

Soort

Doel

Type

Bewaartermijn

Google Analytics

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Analytisch

 

 

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

 

Https-cookie

Maximaal 2 jaar

Google DoubleClick

 

Google LLC, Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Advertentie

 

Deze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren na bekijken/klikken van advertenties. Het doel hiervan is om de effectiviteit te meten en gepersonaliseerde advertenties te tonen.

 

Http-cookie

Maximaal 6 maanden

Facebook Connect

 

Facebook, Amerika

 

Privacyverklaring

 

PrivacyShield

 

Advertentie

Deze cookies worden gebruikt om advertentie-opties van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.  Deze cookies registreren een uniek ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel daarvan is gericht adverteren en gepersonaliseerd te adverteren.

 

Https-cookie

 

Maximaal 3 maanden

Hotjar

 

Hotjar, Malta

 

Privacyverklaring

Analytisch

 

Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de cookies.

 

Https-cookie

Maximaal 1 jaar

Diversen:

 

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

 

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het inladen en tonen van lettertypen.

Deze cookies maken het daarnaast mogelijk om de cookiebanner te tonen en deze te laten werken, maar ook ter beveiliging van de website.

Ook maken worden ze gebruikt om te bepalen welke producten een websitebezoeker heeft bekeken, zodat deze bezoeker gewezen kan worden op soortgelijke producten die aangeboden worden op de website, of om de bezoeker beter te kunnen navigeren op de website.

 

Https-cookie

Maximaal 2 jaar

 

 


In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel webpagina’s werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw websitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw webbrowser raadplegen.

Beveiliging

Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing. 
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om uw toestemming in te trekken
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij. 
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren, door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ylva B.V.
Nieuwhuisweg 11
5804 AN Venray

Telefoon: 085-7828186
E-mailadres: info@ylva-dite.nl

KvK 14118199