Ylva & Dite wordt beoordeeld met een score van 9 gebaseerd op 22 beoordelingen.
Bekijk alle beoordelingen
Toggle Nav
Mobiele icoon
My Cart
Taal

Herroepingsrecht / retourneren

Let op! De volgende artikelen hebben aangepaste voorwaarden

  • Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Bedenktijd

De bedenktijd voor de producten van Ylva & Dite is 14 dagen. De bedenktijd gaat lopen vanaf het moment dat u als consument alle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. Binnen deze tijd mag u het artikel bekijken en beoordelen of u het artikel wenst.


Retour melden

Om uw retourmelding snel en soepel te laten verlopen kunt u gebruik maken van ons herroepingsformulier. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur dit via de mail naar orders@ylva-dite.com. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het Europees herroepingsformulier.


Waardevermindering en beschadigingen

Indien u verder gaat dan nodig voor het beoordelen van de producten waardoor schades ontstaan zal deze waardevermindering verrekend worden met het terug te storten bedrag.


Terugbetaling en termijn

Ylva & Dite streeft ernaar om het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk te retourneren. Het bedrag staat binnen maximaal 14 dagen na het ontvangen van de herroepingsmededeling op de desbetreffende rekening.

Ylva & Dite verzorgd de terugbetaling (indien technisch mogelijk) via dezelfde manier als waarmee de klant de aankoop heeft gedaan.


Retouradres

Ylva B.V.
Nieuwhuisweg 11
5804 AN Venray
NEDERLAND


Verzendkosten retourzending

De kosten voor de retourzending van u pakket zijn voor uw eigen rekening.

Indien u gebruik wilt maken van het recht tot herroeping,

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van ons modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons niet teruggestort.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.